Sản phẩm Oriflame mới giới thiệu trong tháng 9-2012

Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 9/2012. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

Sản phẩm Oriflame mới giới thiệu trong tháng 8-2012 – MyPhamOriflame.vn

www.MyPhamOriflame.vn – Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 8/2012. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

Sản phẩm Oriflame mới giới thiệu trong tháng 7-2012

www.MyPhamOriflame.vn – Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 7/2012. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

Oriflame 5-2012: Sản phẩm Oriflame mới giới thiệu trong tháng 5-2012

www.MyPhamOriflame.vn – Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 5/2012. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

Oriflame 4-2012: Sản phẩm Oriflame mới giới thiệu trong tháng 4-2012

www.MyPhamOriflame.vn – Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 4/2012. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

Oriflame 3-2012: Sản phẩm Oriflame mới giới thiệu trong tháng 3-2012

www.MyPhamOriflame.vn – Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 3/2012. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

Oriflame – Sản phẩm Oriflame mới tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

MyPhamOriflame.vn – Các sản phẩm Oriflame mới lần đầu tiên được tung ra thị trường trong tháng 6/2011. Liên hệ trực tiếp Ngọc Thúy Shop để đặt mua sản phẩm.

%d bloggers like this: