Oriflame 1-2012: Wellness Omega 3 giảm giá 50%

Từ 1/1 đến 31/1/2012, Oriflame giảm giá 50% sản phẩm Wellness Omega 3 – dầu cá tự nhiên chất lượng khi mua 1 hộp sản phẩm Natural Balance Shake bất kỳ.