Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

Tags: catalogue oriflame thang 6, catalogue oriflame thang 6 2011, catalogue oriflame thang 6 nam 2011, my pham oriflame thang 6, my pham oriflame thang 6 2011, my pham oriflame thang 6 nam 2011, oriflame 6/2011, oriflame thang 6, oriflame thang 6 2011, oriflame thang 6 nam 2011, oriflame thang 6/2011

MyPhamOriflame.vn – Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 6/2011 mang chủ đề: “Vươn tới đỉnh cao cuộc sống”. Nổi bật trong kỳ catalogue này là mascara mới Oriflame Beauty 2FX Mascara có tác dụng kép: làm dài mi và dày mi; Nước hoa nam Giordani Man Dolce Vita Eau de Toilette. Bên cạnh đó, Oriflame còn ra mắt sản phẩm chăm sóc da dành cho tuổi mới lớn thuộc dòng Pure Skin và bộ sưu tập Pingoo – gồm dầu gội, sữa tắm, thanh xà phòng có hình chú chim cánh cụt rất dễ thương, dùng để tắm rửa, vệ sinh cho bé yêu của bạn. Rất nhiều sản phẩm giảm giá hấp dẫn 20%, 25%, 30%, 40% và 50% trong cuốn catalogue này.

catalogue oriflame 6 2011 1 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 2 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 3 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 4 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 5 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 6 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 7 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 8 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 9 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 10 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 11 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 12 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 13 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 14 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 15 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 16 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 17 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 18 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 19 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 20 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 21 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 22 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 23 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 24 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 25 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 26 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 27 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 28 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 29 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 30 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 31 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 32 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 33 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 34 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 35 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 36 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 37 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 38 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 39 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 40 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 41 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 42 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 43 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 44 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 45 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 46 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 47 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 48 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 49 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 50 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 51 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 52 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 53 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 54 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 55 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 56 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 57 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 58 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 59 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 60 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 61 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 62 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 63 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 64 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 65 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 66 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 67 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 68 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 69 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 70 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 71 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 72 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 73 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 74 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 75 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 76 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 77 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 78 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 79 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 80 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 81 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 82 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 83 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 84 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 85 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 86 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 87 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 88 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 89 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 90 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 91 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 92 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 93 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 94 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 95 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 96 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 97 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 98 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue oriflame 6 2011 99 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue oriflame 6 2011 100 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

Tags: catalogue oriflame thang 6, catalogue oriflame thang 6 2011, catalogue oriflame thang 6 nam 2011, my pham oriflame thang 6, my pham oriflame thang 6 2011, my pham oriflame thang 6 nam 2011, oriflame 6/2011, oriflame thang 6, oriflame thang 6 2011, oriflame thang 6 nam 2011, oriflame thang 6/2011

Mỹ phẩm Oriflame tháng 6/2011. Quý khách hàng có thể đến tận nơi để xem catalogue giấy và thử sản phẩm thật.

* Địa chỉ:
———————-
193/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
(gần tòa nhà Sacombank, bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu)

* Hướng dẫn đường đi:
———————-
Quý khách vào hẻm 193 (có bảng Khu Phố 4, P7, Q3), theo hướng tay phải đi thẳng đến cuối đường thì gặp ngã 3 -> quẹo tay phải -> rồi tay trái -> chạy thẳng đến cuối hẻm. Ngọc Thúy Shop có chỗ đậu xe cho quý khách.

* Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
———————-
Đỗ Ngọc Thúy
Cell phone: 0909 502 656
Tel/Fax: (08) 6299 1925
Email: thuy.do@ngocthuyshop.com | mariathuydo@yahoo.com
Website: www.MyPhamOriflame.vn | www.NgocThuyShop.com | www.NgocThuyGroup.com
———————-

 Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

Đỗ Ngọc Thúy

Đỗ Ngọc Thúy là một tư vấn viên mỹ phẩm và làm đẹp giàu kinh nghiệm của Oriflame Việt Nam, được mệnh danh là "từ điển sống về sản phẩm Oriflame". Thúy gia nhập vào đội ngũ tư vấn viên Oriflame Việt Nam từ 2006. Tận dụng Internet với mô hình bán hàng trực tiếp của Oriflame, Thúy đã trở thành một trong những người tiên phong và nổi tiếng nhất làm quảng cáo sản phẩm Oriflame trên mạng, và là chuyên gia hàng đầu về Attraction Marketing. Chức danh hiện tại của Thúy là Senior Gold Director.

More Posts - Website

Follow Me:
twitter Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vnfacebook Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vnlinkedin Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vngoogleplus Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vnyoutube Catalogue Oriflame tháng 6/2011 – MyPhamOriflame.vn

Các phản hồi

  Click vào để xem
 1. to lan phuong phản hồi:

  dat hang khong co hang? Catalo moi ra vay ma khach dat hang kh co vay la sao

 2. Bạn đặt hàng gì mà ko có vậy? Nói cho mình biết được không? Thanks.

 3. Nguyen thanh ngam phản hồi:

  chao chi!e rat thich mua san pham cua oriflame nhung e ko bit mua o dau, tim hieu ve no ntn?chi giup e voi. thank c nhiu`. e o vinh nghe an

 4. thanh phản hồi:

  mig dat hang 4 ngay roi ma sao van chua nhan
  duoc hang vay?

 5. E muon mua san pham cua oriflame ma khong bit dat hang nhu the nao?

  • Linh phản hồi:

   Bạn có thể đặt hàng qua tư vấn viên trên toàn quốc của Oriflame. Hoặc qua Ngọc Thuý Shop xem hàng ;) có hàng mẫu luôn hay sao ấy :D
   Tuỳ thuộc vào nơi bạn đang sống thì mình dễ giúp bạn hơn. Mình cũng là tư vấn viên Oriflame mà :D

 6. Bích phản hồi:

  e muốn mua sản phẩm này nhưng bằng cách nào , chị giúp e với

  • Linh phản hồi:

   Bạn có thể cho biết bạn đang ở đâu ko? Như thế dễ dàng giúp bạn hơn đấy :D

 7. duong phản hồi:

  sao ko thay gia cua san pham vay a?

Trackbacks

 1. […] đ trong catalogue 5/2011, được mua 18826 với giá 209.000 đ  (2): Mua 400.000 đ trong catalogue 6/2011, được mua 12807/12808 giá 139.000 […]

Chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi của bạn. Hãy nhập ý kiến của bạn vào ô bên dưới. Xin cám ơn.

*