Quầng thâm ở mắt do đâu? – MyPhamOrifflame.vn

MyPhamOriflame.vn – Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ 3, những ngày ôn thi, em thường phải thức khuya học bài thì thấy mắt mình hay bị quầng thâm và hõm xuống…

%d bloggers like this: