Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

MyPhamOriflame.vn – Catalogue mỹ phẩm  Oriflame tháng 8/2011 mang chủđề: Vũ Điệu Sắc Màu. Catalogue này có rất nhiều khuyến mãi và giảm giá đặc biệt, bạn hãy tận dụng cơ hội này để dạo chơi cùng các sắc màu của Oriflame. Đừng quên khám phá những sản phẩm trang điểm tự nhiên, đầu màu sắc được khuyến mãi đặc biệt trong catalogue này. Sao bạn không thử mua các sản phẩm với giá hợp lý, màu sắc đa dạng và tuyệt vời như vậy? Hãy liên hệ Ngọc Thúy Shop ngay hôm nay để đặt mua sản phẩm. Bạn sẽ thấy mua mỹ phẩm Oriflame tại Ngọc Thúy Shop thật an toàn và tiện lợi – chúng tôi đã hoạt động như thế từ năm 2006 đến nay.

catalogue my pham oriflame 8 2011 001 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 002 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 003 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 004 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 005 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 006 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 007 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 008 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 009 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 010 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 011 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 012 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 013 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 014 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 015 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 016 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 017 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 018 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 019 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 020 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 021 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 022 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 023 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 024 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 025 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 026 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 027 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 028 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 029 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 030 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 031 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 032 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 033 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 034 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 035 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 036 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 037 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 038 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 039 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 040 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 041 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 042 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 043 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 044 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 045 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 046 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 047 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 048 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 049 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 050 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 051 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 052 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 053 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 054 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 055 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 056 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 057 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 058 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 059 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 060 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 061 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 062 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 063 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 064 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 065 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 066 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 067 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 068 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 069 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 070 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 071 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 072 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 073 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 074 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 075 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 076 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 077 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 078 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 079 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 080 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 081 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 082 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 083 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 084 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 085 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 086 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 087 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 088 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 089 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 090 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 091 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 092 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 093 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 094 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 095 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 096 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 097 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 098 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vncatalogue my pham oriflame 8 2011 099 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

catalogue my pham oriflame 8 2011 100 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

Bạn có thể xem catalogue giấy và sản phẩm thật tại địa chỉ sau:

* Địa chỉ:
———————
193/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
(gần tòa nhà Sacombank, bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu)

* Hướng dẫn đường đi:
———————
Quý khách vào hẻm 193 (có bảng Khu Phố 4, P7, Q3), theo hướng tay phải đi thẳng đến cuối đường thì gặp ngã 3 -> quẹo tay phải -> rồi tay trái -> chạy thẳng đến cuối hẻm. Ngọc Thúy Shop có chỗ đậu xe cho quý khách.

* Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
———————
Đỗ Ngọc Thúy
Cell phone: 0909 502 656
Tel/Fax: (08) 6299 1925
Email: thuy.do@ngocthuyshop.com | mariathuydo@yahoo.com
Website: www.MyPhamOriflame.vn | www.NgocThuyShop.com | www.NgocThuyGroup.com
———————

 Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

Đỗ Ngọc Thúy

Đỗ Ngọc Thúy là một tư vấn viên mỹ phẩm và làm đẹp giàu kinh nghiệm của Oriflame Việt Nam, được mệnh danh là "từ điển sống về sản phẩm Oriflame". Thúy gia nhập vào đội ngũ tư vấn viên Oriflame Việt Nam từ 2006. Tận dụng Internet với mô hình bán hàng trực tiếp của Oriflame, Thúy đã trở thành một trong những người tiên phong và nổi tiếng nhất làm quảng cáo sản phẩm Oriflame trên mạng, và là chuyên gia hàng đầu về Attraction Marketing. Chức danh hiện tại của Thúy là Senior Gold Director.

More Posts - Website

Follow Me:
twitter Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vnfacebook Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vnlinkedin Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vngoogleplus Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vnyoutube Catalogue Oriflame tháng 8/2011 – MyPhamOriflame.vn

Các phản hồi

  Click vào để xem
 1. Li phản hồi:

  vui long cho hoi bo Sp danh cho lua’ tuoi moi lon
  Gom sua rua mat + Gel boi mun sao ko thay trong catalogue ?
  hien dong SP do’ con ban ko vay ban, minh muon mua.

Trackbacks

 1. […] chương trình ưu đãi dành cho tư vấn viên: Đặt đơn hàng 350.000đ (giá TVV) trong catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 8/2011, để được mua 1 trong 4 set quà với giá 499.000đ (trị giá lên đến 1.396.000đ). […]

 2. […] chương trình ưu đãi dành cho tư vấn viên: Đặt đơn hàng 350.000đ (giá TVV) trong catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 8/2011, để được mua 1 trong 4 set quà với giá 499.000đ (trị giá lên đến 1.396.000đ). […]

Chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi của bạn. Hãy nhập ý kiến của bạn vào ô bên dưới. Xin cám ơn.

*